Drukuj

VI SESJA RADY GMINY SIEMYŚL

  
      25 czerwca 2019 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r.;
- w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.;
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.;
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019 – 2022;
- zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
- w sprawie rozpatrzenia petycji.

      Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).