Drukuj

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 

      Wójt Gminy Siemyśl ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu oraz konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie.
Termin składania ofert - do dnia 4 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.
 

Ogłoszenie o konkursie - stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemyślu

Ogłoszenie o konkursie - stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Charzynie