Drukuj

SESJA RADY GMINY SIEMYŚL (25.06.2019)

  
     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Siemyśl za 2018 r. i debata w tej sprawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r.
11. Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019 – 2022.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
18. Zamknięcie sesji.