Alternative content

Get Adobe Flash player

Drukuj

ZabytkiKościół w Charzynie
Kościół w Charzynie

Parafialny Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu w Charzynie to typowa dla XIX w. budowla neogotycka, ogrodzona murem z kamienia łamanego i cegły w układzie ażurowym. Teren przykościelny pełnił niegdyś funkcję wiejskiego cmentarza. Obrzeża parceli obsadzone są okazałymi lipami i wiązami.
Kościół w NiemierzuKościół w Niemierzu

Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Niemierzu pochodzi z XIV - XVI w. Posiada  typowe cechy dla gotyckich świątyń wiejskich. Przykościelny teren pełnił niegdyś funkcję wiejskiego cmentarza. Działka, na której znajduje się kościół zamknięta jest XIX – wiecznym murem i obsadzona jest pięknymi jesionami i świerkami.


Kościół w NieżynieKościół w Nieżynie

Kamienno–ceglany kościół filialny  w Nieżynie p.w. św. Jana Chrzciciela jest niewielką świątynią salową (XIII, XVII w.) wzniesioną na nieznacznym wzniesieniu terenu. Kościół ogrodzony jest murem z kamienia łamanego z ceglanym daszkiem. Obrzeża parceli obsadzone są okazałymi lipami i pojedynczymi bukami, dębami, klonami, świerkami i jesionami.

Kościół w Siemyślu
Kościół w Siemyślu


Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Kostki w Siemyślu (1866 r.) posiada cechy neogotyckiej budowy otoczonej cmentarzem, z którego usunięto nagrobki. Przykościelny teren obsadzony  jest młodymi klonami i lipami.
Kościół w TrzynikuKościół w Trzyniku


Neogotycki kościół filialny p.w. św. Kazimierza i św. Anny w Trzyniku (ok. poł. XIX w.) zbudowany jest z cegły. Teren przykościelny wykorzystany był jako cmentarz (pierwotnie rodowy, później wiejski). Zniszczony przez pożar, a obecnie odbudowywany. Teren przykościelny porośnięty jest starodrzewiem (m.in. lipy, dęby, świerki, pojedyncze buki i wiąży). Ulokowany jest tu głaz upamiętniający poległych w czasie I wojny światowej.
unieradzKościół w Unieradzu

Filialny kościół p.w. św. Michała Archanioła w Unieradzu to XIII-wieczna kamienna budowla o cechach późnoromańskich, pamiętająca początki chrześcijaństwa na tych ziemiach. Przykościelny teren ogrodzony jest murem z kamieni  polnych i obsadzony lipami, jesionami i pojedynczymi kasztanowcami. Kościółek w Unieradzu był bardzo mocno zniszczony. Dzięki staraniom członków Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „BICYKL” z Kołobrzegu w 2004 r. przeprowadzono pierwszy etap remontu tego kościółka.