Drukuj


Gmina Siemyśl jest członkiem:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie

   www.parseta.org.pl
 

- Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" 

   www.silawgrupie.org.pl
 

 

- Lokalnej Organizacji Turystycznej Regionu Kołobrzeg       

   www.baltyckakrainaaktywnosci.pl

 


- Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”
   www.morzeiparseta.pl