Drukuj

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

     9 sierpnia 2019 r. zostało opublikowane postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1506). Dzień wyborów wyznaczono na niedzielę dnia 13 października 2019 r.

     Więcej informacji dot. wyborów  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl.