Drukuj

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT


      Wójt Gminy Siemyśl informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej 2019".

WIĘCEJ