Alternative content

Get Adobe Flash player

Drukuj

SESJA RADY GMINY (17.05.2019)
 

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się 17 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).


Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siemyśl.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości .
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę  nieruchomości.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
31. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r.
32. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
33. Zamknięcie sesji.