Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

IV SESJA RADY GMINY

 

19 marca 2019 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019 – 2022;
3) zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
4) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
5) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.;
6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2019 r.;
7) zmieniającą uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl;
8) sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

     Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).