Alternative content

Get Adobe Flash player

Drukuj

WYBORCZE ZEBRANIA WIEJSKIE - CZ. II


     W związku z zakończeniem kadencji organów sołectw Wójt Gminy Siemyśl zarządził wybory sołtysów i rad sołeckich. W najbliższym czasie odbędą się zebrania wiejskie, na których zostaną przeprowadzone wybory organów sołectw, w następujących sołectwach:

1) SOŁECTWO NIEŻYN – 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Nieżynie;

2) SOŁECTWO UNIERADZ – 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 18.00 świetlicy wiejskiej w Unieradzu;

3) SOŁECTWO NIEMIERZE – 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w  Niemierzu;

4) SOŁECTWO BIAŁOKURY – 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 18.00 świetlicy wiejskiej w Białokurach;

5) SOŁECTWO SIEMYŚL – 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul.Szkolna 21).