Alternative content

Get Adobe Flash player

Drukuj

SESJA RADY GMINY (19.03.2019)
 

     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 19 marca 2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
  3. Ślubowanie radnego.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  6. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  8. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019 – 2022.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2019 r.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl.
17. Zamknięcie sesji.